fbpx

Umów się na bezpłatną konsultację

Både, begge, enten, jo… Porównania składające się z dwóch elementów

Spis treści

I w Polsce, i w Norwegii, albo sprawdzić, albo nie… Tego typu porównań używamy na co dzień, stąd dobrze je znać również w językach obcych, którymi się posługujemy. W dzisiejszym poście garść informacji dotyczących podobnych konstrukcji w języku trolli. Im więcej razy powtórzysz, tym potem będzie łatwiej! Både, begge, enten, jo… Porównania składające się z dwóch elementów.

 

Både, begge, enten, jo… Porównania składające się z dwóch elementów.

BÅDE… OG…

I to, i tamto, zarówno to, jak i tamto – konstrukcja sprawdzi się w obu tych przypadkach, w sytuacjach potocznych i bardziej oficjalnych:

 

Jeg kan snakke både norsk og engelsk.

Mówię i po norwesku, i po angielsku.

Både kongen og statsministeren skal delta i møtet.

Zarówno król, jak i premier wezmą udział w spotkaniu.

OBS!

Częstym błędem jest stosowanie både jako synonimu «obaj, obie, oboje». Pamiętajcie, że w przypadku konstrukcji z jednym rzeczownikiem możemy zastosować w takim znaczeniu tylko BEGGE:

 

Både mor og far jobber på sykehuset.

I mama, i tata pracują w szpitalu.

Begge foreldrene jobber på sykehuset.

Oboje rodziców pracują w szpitalu.

 

(H)VERKEN… ELLER…

Ani to, ani tamto… a tymczasem jak na ironię zapis możliwy jest i z h na początku (duńska naleciałość), i bez. 😉 Tak czy inaczej warto zwrócić tu uwagę na eller, które podejrzanie często gubi się w biegu.

 

Han liker verken te eller kaffe.

Nie lubi ani herbaty, ani kawy.

Hverken Norge eller Island er medlemmer i EU.

Ani Norwegia, ani Islandia nie jest członkiem UE.

NB!

Tutaj wyzwaniem może okazać się tzw. podwójne przeczenie, którego używamy w języku polskim. W języku norweskim podobne zjawisko nie istnieje – towarzystwo ikke w tej konstrukcji jest wysoce niewskazane.

 

ENTEN… ELLER…

Do złudzenia podobny krewniak powyższego, a oznacza już zupełnie co innego. Jest mianowicie dużo bardziej niezdecydowany – dzięki niemu może zadziać się albo to, albo tamto:

 

Du skal betale skatt, enten du vil det eller ei.

Musisz płacić podatki, czy tego chcesz, czy nie.

Vi skal velge enten den andre varianten eller den tredje.

Wybierzemy albo drugi, albo trzeci wariant.

 

JO… DESTO… / JO… JO…

Całkiem praktyczne porównanie odpowiadające polskiemu im.. tym… . Wyzwanie: szyk zdania. W języku norweskim musimy w takim wypadku pamiętać o inwersji w drugiej części zdania:

 

Jo mer vi spiser, jo tykkere blir vi.

Im więcej jemy, tym jesteśmy grubsi.

Jo lenger det varer, desto bedre blir det.

Im dłużej to trwa, tym lepiej.

Najskuteczniejszym ćwiczeniem będzie oczywiście ułożenie paru podobnych zdań samodzielnie, do czego gorąco Was zachęcamy. Snakkes! 🙂

Zobacz także: 

#porównania #både #begge #enten #jo #desto