fbpx

Umów się na bezpłatną konsultację

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085
 2. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
  a. imię i nazwisko
  b. adres mailowy
  c. numer telefonu
 3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  a. odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej trolltunga-norweski.com (newsletter, formularz kontaktowy, przesyłanie własnej opinii o kursie), zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www – “Regulamin Trolltunganorweski.com
  b. przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, oprócz tych które posiadają do tego stosowną legitymację prawną.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  b. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  c. usunięcia danych
  d. ograniczenia przetwarzania danych
  e. przenoszenia danych
  f. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@trolltunga-norweski.pl.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:
  a. celów przetwarzania
  b. kategorii danych osobowych
  c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  d. planowanego okresu przechowywania danych
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.
 9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem: biuro@trolltunga-norweski.pl