fbpx

Umów się na bezpłatną konsultację

Często zadawane pytania

Spis pytań

Organizacja zajęć z języka norweskiego

Przed rozpoczęciem zajęć ustalony zostaje konkretny harmonogram zajęć, jednak rozumiemy, że w życiu zdarzają się różne sytuacje, stąd raz na 15 tygodni możliwa jest całkowita i stała zmiana grafiku.

Zarówno uczeń jak i lektor mają prawo raz w miesiącu, z 24-godzinnym wyprzedzeniem odwołać zajęcia, które zostaną następnie zrealizowane w innym dogodnym dla obu stron terminie.

Zajęcia mogą być przełożone na inny termin w sytuacji nagłej choroby, wypadku lub awarii połączenia internetowego. W innym przypadku musimy uznać lekcję za zrealizowaną.

Tak, ale maksymalnie o 20% planowego czasu kursu. Przykładowo, kurs 15 tygodniowy może ulec wydłużeniu maksymalnie o 3 tygodnie. Intensywność zajęć nie ulega zmianie, lecz może zmienić się harmonogram spotkań.

Możemy umówić się na krótszy kurs, ale musisz liczyć się z podwyższeniem stawki, w przypadku lekcji 60 minutowych o 10 zł, a w przypadku lekcji 90 minutowych o 20 zł.
Nie ma takiej konieczności. Dostęp do wszystkich niezbędnych w kursie materiałów dydaktycznych otrzymujesz w formie dostępu elektronicznego na czas trwania kursu.
Zawsze proponujemy, aby skorzystać z bezpłatnej 30 minutowej lekcji organizacyjno-technicznej, na której poznasz lektora, naszą metodę, przedstawisz swoje potrzeby względem kursu i wstępnie sprawdzisz poziom językowy.
W każdej chwili masz prawo zmienić lektora. W takiej sytuacji skontaktuj się z biurem i przedstaw swoją prośbą z ewentualnymi uwagami.
Tak, jeżeli tylko będzie to technicznie możliwe. Zdarzyć się też może, że w trakcie choroby lub urlopu wypoczynkowego lektor zostanie chwilowo zastąpiony przez innego. Zmiana może też nastąpić na Twoją prośbę.
Tak, ale wskazane jest, aby uczyły się osoby o tym samym poziomie językowym i podobnym celu. Do par skierowana jest specjalna oferta nauki dla dwóch osób. Szczegóły w zakładce „Oferta”.
Lektor łączy się z uczniem za pomocą Skype lub alternatywnie – jeżeli Skype nie można użyć – za pomocą innego ustalonego przez obie strony komunikatora internetowego (np. Messenger).
Nasi lektorzy to przede wszystkim doświadczeni w nauczaniu absolwenci gdańskiej skandynawistyki, ale są wśród nas też rodzimi użytkownicy zarówno języka polskiego i norweskiego, którzy wiele lat mieszkali w Norwegii.

Obecnie Magda większość czasu poświęca kierowaniu firmą oraz rozwijaniu projektów z nią związanych. Choć sporadycznie prowadzi lekcje dla swoich stałych uczniów, nie może przyjmować nowych.

Kwestie formalne związane z kursem norweskiego

Tak, przed rozpoczęciem zajęć, ale już po spotkaniu organizacyjnym, podpisujemy umowę. Korzystamy tutaj z podpisu elektronicznego Autenti. Nie musisz nic drukować ani skanować. Możemy przygotować umowę dla osoby fizycznej i dla firmy.
Tak, zarówno jeśli jesteś osobą fizyczną lub jeśli reprezentujesz firmę, otrzymasz fakturę VAT za kurs. Dodatkowo, jeżeli płacisz gotówką, otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wpłaty gotówkowej (druk KP). W Polsce usługi nauczania języka obcego mają status „zw” w kontekście VAT.

Za kurs możesz zapłacić przelewem na polski rachunek bankowy lub gotówką w biurze. Prosimy o zachowanie harmonogramu płatności oraz ustalonego systemu ratalnego.

Nazwa odbiorcy: Trolltunga sp. z o.o.  Adres: Ul. Polanki 67c, 80-306 Gdańsk.
Numer rachunku IBAN: PL 48 1050 1764 1000 0090 3067 3389.
SWIFT: INGBPLPW.
Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.

Tak, kursant jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Tak, możemy przygotować dla Ciebie dyplom w języku norweskim określający długość trwania kursu, ilość godzin zajęć, podręcznik oraz ewentualne dodatkowe adnotacje o przebiegu kursu.

Napisz do nas lub zadzwoń

Nasze biuro czynne jest w godzinach 09:00-17:00
we wszystkie dni robocze.

Ul. Polanki 67c, 80-306 Gdańsk

Spotkajmy się osobiście