fbpx

Umów się na bezpłatną konsultację

Blad eller bladene? Quiz ze znajomości rzeczownika

Spis treści

Za chwilę Halloween… A czy jest coś straszniejszego niż, ekhm, sprawdzian? 😉 Jeśli chodzi o języki, a norweski w szczególności, zawsze warto jednak wyjść z założenia, że strach ma wielkie oczy! Zamiast testu z ocenami proponujemy więc quiz ze znajomości rzeczownika, który możesz zrobić w wolnej chwili siedząc wygodnie w fotelu. Czy odróżniasz już bez problemu zwroty, w których trzeba użyć formy określonej? Wiesz, jaką końcówkę mają poszczególne rzeczowniki w liczbie mnogiej? Pamiętasz o nieregularnościach? Sprawdź się!

1. Norges høyeste ….

a) fjellet

b) fjellene

c) fjell

2. Mange nye ….
a) studenter
b) studentene
c) studenten

3. …. deres

a) bil

b) biler

c) bilene

4. Det gamle …. vårt

a) husene

b) huset

c) hus

5. Noen av ….

a) oppgaver

b) oppgavene

c) oppgaven

6. En fantastisk ….

a) jobben

b) jobber

c) jobb

7. Tre store ….

a) tre

b) trærne

c) trær

8. Min beste ….

a) venn

b) vennen

c) vennene

9. En av de beste …..

a) løsninger

b) løsningen

c) løsningene

10. Noen få ….

a) artikkel

b) artikler

c) artiklene

11. …. til Anne

a) forelder

b) foreldre

c) foreldrene

12. Flere ….

a) spørsmålene

b) spørsmål

c) spørsmålet

13. …. på badet

a) størrelsen

b) størrelser

c) størrelse

14. Den vanligste ….

a) måte

b) måter

c) måten

15. Hennes største ….

a) drøm

b) drømmen

c) drømmene

16. Hvert enkelt ….

a) epler

b) eple

c) eplet

17. Alt ….

a) vann

b) vannene

c) vannet

18. En hel ….

a) dag

b) dagen

c) dagene

19. …. på kontoret

a) italienere

b) italiener

c) italienerne

20. Hele ….

a) historie

b) historien

c) en historie

21. Martin er ….. .

a) dyktig lege

b) en dyktig lege

c) dyktige legen.

22. I alle …. !

a) dag

b) dagen

c) dager

1. c; 2. a; 3. c; 4. b; 5. b; 6. c; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b; 11. c; 12. b; 13. a; 14. c; 15. a; 16. b; 17. c; 18. a; 19. c; 20. b; 21. b; 22. c